Diversiteit

Van Doorne gelooft in de kracht van diversiteit en verandering. Een ander perspectief, vrije en open communicatie en respect voor elkaar is cruciaal om onszelf te kunnen blijven verbeteren. Van Doorne had als één van de eerste grote kantoren een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen (40% man-60% vrouw), ook op partnerniveau (32% vrouw). 

Diversiteit begint met gelijke kansen vanaf het moment dat een sollicitant voet over de drempel zet. Iedereen krijgt bij ons de kans om zijn talenten te laten zien en te ontwikkelen. Ongeacht afkomst, cultuur, nationaliteit, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, geloof of eventuele handicaps.

Diversiteit is voor ons meer dan gelijke kansen bieden. Diversiteit leidt tot nieuwe inzichten en beter presterende teams. Diversiteit biedt de kans onszelf te verbeteren en te komen tot de hoogste kwaliteit dienstverlening.

Diversiteit vraagt aandacht, investeringen en zelfreflectie. Na vijf jaar sponsor te zijn geweest van de Pride Photo Award, een jaarlijkse internationale wedstrijd voor foto's over seksuele en gender diversiteit, heeft Van Doorne zich in 2016 gecommitteerd aan de Stichting Forward. Een LGBT netwerk met als doel erkenning en zichtbaarheid van LGBT's binnen de juridische beroepsgroep te verbeteren en om ervaringen uit te wisselen.

Daarnaast zijn wij met de Vrije Universiteit een pilot gestart om de arbeidsmarktintegratie van studenten met een niet-westerse achtergrond te verbeteren en werken wij sinds enkele jaren met een cultuurarme capaciteitentest in de sollicitatieprocedure.

Meer weten over ons diversiteitsbeleid of een suggestie doen hoe we nog meer kunnen doen? Neem contact met ons op!